Prostoria – Coo Coo outdoor

Coo Coo outdoor

By Filip Gordon Frank

Vrsta outdoor

Prozračna forma kućice za ptice Coo Coo kreirana je savijanjem metalnog lima u zatvoreno sklonište za manje ptice. Krajevi lima se vare kako bi se u toj točki postavila drvena prečkica u funkciji odmorišta za ptice. Tanka ploha lima kreira gotovo nevidljiv dojam sprijeda, dok pogled s boka odaje jasnu formu i funkciju objekta. Minimalističkim dizajnom je ovom, inače marginaliziranom predmetu udahnut novi život, a on je pored svoje primarne svrhe postao i dekorativnim predmetom u interijeru.

Galerija