Prostoria

Coo Coo

By Filip Gordon Frank

Prozračna forma kućice za ptice Coo Coo kreirana je savijanjem metalnog lima u zatvoreno sklonište za manje ptice.  Krajevi lima se vare, kako bi se u toj točci postavila drvena prečkica u funkciji odmorišta za ptice. Tanki ploha lima kreira gotovo nevidljivi dojam sprijeda, dok pogled s boka odaje jasnu formu i funkciju objekta. Minimalističkim dizajnom se je ovom, inače marginaliziranom predmetu, udahnuo novi život, a on je, pored svoje primarne svrhe – postao i dekorativnim predmetom u interijeru.

Galerija