Prostoria

#prostoria summer competition

iskoristi priliku i osvoji polygon naslonjač u nagradnom natječaju #prostoria summer competition

Kako sudjelovati?

1. Pratite nas na prostoria instagram stranici
2. Podjeli svoju fotografiju bilo kojeg proizvoda prostorie u svijetu, svom domu ili uredu
(pobrini se da objava na Intagramu bude javna)
3. U komentaru označi  #prostoria #prostoriasummercompetition #myprostoria

Tri najkreativnije fotografije po izboru žirija biti će nagrađene naslonjačem Polygon.


Najčešća pitanja

1. Mogu li sudjelovati u natječaju ako nisam Instagram korisnik?
Ne, natječaj je otvoren samo za korisnike društvene mreže Instagram.

2. Je li potrebno kupiti proizvod prostorie da bih sudjelovao u nagradnom natječaju?
Ne, nije potrebna kupnja proizvoda prostorie da biste sudjelovali u natječaju.Proizvod možete fotografirati u bilo kojem salonu prostorie, svom domu, kod prijatelja, u uredu ili na nekom javnom mjestu. Prihvaćamo i montaže, rendere, ili kolaže.

3.Koliko fotografija mogu objaviti?
Učesnici nisu ograničeni brojem objavljenih fotografija, ali samo jedna fotografija može biti nagrađena.

4. Kako ćete odrediti pobjednike?
Pobjednike će izabrati naši koordinatori za društvene medije zajedno s kreativnim timom prostorie.Fotografije koje su pravilno objavljene ocjenjuju se na temelju kreativnosti.

5. Kako ćete obavijestiti pobjednike?
Pobjednike ćemo obavijestiti putem direktne poruke na Instagram profilu i putem javne objave na našoj  instagram i facebook stranici.  

6. Do kada natječaj traje?
Natječaj završava u subotu, 13. srpnja 2019. u 23:59 CET+1.
Pobjednike natječaja ćemo objaviti 19. srpnja 2019.

7.Kako ću dobiti nagradu?
prostoria će se pobrinuti da naslonjač dobiješ na kućnu adresu, bez troškova.

Za detajnije informacije, pročitajte Pravila i uvjete.

Pravila Nagradnog natječaja
prostoria summer competition
(u daljnjem tekstu„Pravila“)

1. ORGANIZATOR NAGRADNOG NATJEČAJA
Organizator nagradnog natječaja prostoria summer competition (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je PROSTORIA d.o.o., sa sjedištem u Sv. Križu Začretju, Pustodol Začretski 19/G, , upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod registarskim brojem (MBS): 080609761, OIB 64861685667 (u daljnjem tekstu: „Organizator“) u svrhu promidžbe svojih proizvoda.
Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju smatra se da sudionik pročitao i bezuvjetno prihvatio uvjete i Pravila Nagradnog natječaja.
Ovaj Nagradni natječaj nije organiziran, sponzoriran niti podržan od strane Instagram ili Facebook Inc. ili ili bilo kojeg drugog društva ili organizacije.

2. TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj organizira se na službenoj Instagram stranici Organizatora na sljedećem linku: https://www.instagram.com/prostoria/ (u daljnjem tekstu: „Profil Organizatora“).
Nagradni natječaj traje od 13. lipnja 2019. od 20:00 sati do 13. srpnja 2019. do 23:59 h, prema CET +1.

3. PRAVO SUDJELOVANJA
Sudionik Nagradnog natječaja može biti svaka punoljetna fizička osoba (u daljnjem tekstu: „Sudionik“).
Kako bi sudjelovao u Nagradnom natječaju, Sudionik mora imati otvoren vlastiti profil na društvenoj mreži Instagram i na Profilu Organizatora uspješno ispuniti nagradni zadatak te zadovoljiti ostale uvjete iz ovih Pravila.
Sudionici ne mogu biti osobe koje su uključene u organizaciju i pripremu Nagradnog natječaja, uključujući zaposlenike Organizatora, kao i članove njihovih obitelji.
Svaki Sudionik odgovara za točnost i istinitost svojih osobnih podataka koje je dostavio Organizatoru u svrhu sudjelovanja na Nagradnom natječaju.

4. PRAVILA SUDJELOVANJA
Svaka osoba koja želi sudjelovati u Nagradnom natječaju treba:
1/ Pratiti Profil Organizatora
2/ Na nagradni zadatak objavljen 13. lipnja 2019. na Profilu Organizatora odgovoriti točno na zadatak.
Sve prijave koje zadovoljavaju uvjete Nagradnog natječaja i koje su pristigle u vrijeme trajanja Nagradnog natječaja određenom u članku 2. Pravila,  bit će uključene u postupak odabira.

5. DISKVALIFIKACIJA SUDIONIKA
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika ako:
• Sudionik prekrši Pravila;
• Sudionik ne udovoljava uvjetima sudjelovanja na Nagradnom natječaju iz članaka 3. i 4. Ovih Pravila;
• Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata od upita Organizatora ili dostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
• Isti ili istovjetni odgovor na zadatak već je prijavljen na Nagradni natječaj: u ovom slučaju diskvalificiraju se oba Sudionika koja su prijavila takve odgovore na zadatak, jer nije moguće utvrditi koji odgovor na zadatak je originalan, a koji kopiran;
• Prijavljeni odgovor na zadatak ne pridržava se teme Nagradnog natječaja;
• Sudionik u roku od 24 sata od poziva Organizatora ne dostavi izjave i dozvole iz članka 8. (Autorska prava) ovih Pravila;
• Sudionik se koristi lažnim profilom za prijavu,
• Prijava i materijali koji su sastavni dio prijave imaju uvredljiv ili vulgaran sadržaj ili na bilo koji način predstavljaju vrijeđanje prava trećih osoba ili sadržaj koji nije u skladu s ovim Pravilima ili pozitivnim propisima RH.

6. POBJEDNICI
Pobjednike Nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: „Pobjednik“, zajednički: „Pobjednici“) bira žiri u sastavu od tri djelatnika Organizatora. Žiri će o odabiru tri točna i najkreativnija pobjednička odgovora voditi zapisnik. Biraju se ukupno tri pobjednika Nagradnog natječaja i dodjeljuju se tri prateće nagrade.
Odabir tri najoriginalnija pobjednička odgovora izvršit će žiri od tri člana koji će voditi evidenciju dobitnika i prateći zapisnik. Pobjednici će se birati po kriteriju najoriginalnijeg i najkreativnijeg odgovora na postavljeni nagradni zadatak. Odabir žirija mora biti jednoglasan. Žiri će činjenice važne za odabir evidentirati zapisnikom u kojem će se evidentirati odabrani Pobjednici po redoslijedu odabira.  Zapisnik o stručnom odabiru potpisat će svi članovi žirija.
Rezultati žiriranja biti će objavljeni 19.07.2019 god. Rezultati odabira su konačni. Naknadne žalbe Pobjednika i / ili Sudionika nisu moguće.
Organizator Nagradnog natječaja Pobjednike i dobitnike nagrada proglasit će putem svoje Instagram i Facebook stranice i Profila Organizatora javnom objavom na zidu stranice u roku od sedam  dana nakon odabira. Korisničko ime svakog dobitnika bit će navedeno u javnoj objavi na Profilu Organizatora. Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici daju pristanak za ovakvu objavu njihovih podataka.
Nakon objave  Pobjednika, dobitnici nagrada trebaju se javiti putem inboxa svojeg Instagram profila pri čemu trebaju poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa i broj telefona). Ako se Pobjednici sami ne jave, Organizator će kontaktirati Pobjednike putem inboxa na njihovom Instagram profilu. U odgovoru na tu poruku Pobjednik treba dostaviti svoje osobne podatke u roku od 24 sata kako bi potvrdio preuzimanje nagrade. Ako se Pobjednik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a Nagrada će biti dodijeljena sljedećem Pobjedniku po izboru žirija.
Nakon što dostavi osobne podatke, Pobjednik će putem Instagram poruke u inboxu biti obaviješten i o načinu preuzimanja/dostavljanja  nagrade. Organizator nije dužan odgovoriti na zahtjeve Sudionika koji nisu ili nisu pravodobno dali svoje osobne podatke.
U slučaju da Pobjednik ne preuzme nagradu, na vrijeme i na mjestu dogovorenom s Organizatorom, gubi pravo na nagradu.
Organizator dodjeljuje nagradu osobi koja je poslala podatke putem Instagram poruke na Profilu Organizatora. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne sporove oko vlasništva nad nagradom koji bi mogli nastati između Sudionika / Pobjednika i trećih osoba. 

7. NAGRADE
Sudionici koji su prijavili tri najkreativnija odgovora na nagradni zadatak prema izboru žirija dobivaju nagradu.
Nagrade su:
3 x 1 fotelja Polygon u tkanini kategoriji 300, s metalnim ramom u crnoj boji i ručicama od oraha, prema odabiru Organizatora.
Jedan Sudionik može osvojiti najviše jednu nagradu u Nagradnom natječaju.
Pobjednik ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora.
Nagrada nije zamjenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu.
Nagrada uključuje isporuku na kućnu adresu o trošku Organizatora. 
Sve obveze Organizatora prema Pobjednicima Nagradnog natječaja prestaju dodjelom i isporukom nagrada.
U slučaju da se u Nagradni natječaj uključi manje Sudionika od broja Nagrada koje su predviđene ovim Pravilima Nagradnog natječaja, Organizator će podijeliti onoliko Nagrada koliko je bilo Sudionika koji su ispunili uvjete za sudjelovanje na Nagradnom natječaju.
Pobjednici Nagradnog natječaja svoj identitet dužni su potvrditi uvidom u osobnu iskaznicu prilikom preuzimanja Nagrada. Ukoliko je Pobjednik Nagradnog natječaja bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, svoj identitet dokazuje uvidom u osobnu iskaznicu zakonskog zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika.

8. AUTORSKA PRAVA
Prijavom na Nagradni natječaj Sudionik prenosi na Organizatora isključivo i neograničeno pravo iskorištavanja autorskih materijala koji čine zadatak (fotografija, pjesma, video) bez obveze plaćanja naknade Sudioniku niti nekoj trećoj osobi za takvo korištenje. Organizator navedene materijale stječe pravo koristiti za svoju internu upotrebu kao i u za potrebe promidžbe ovog Nagradnog natječaja u svim medijima i na svim društvenim mrežama vremenski i teritorijalno neograničeno.
Sudionik je dužan u roku od 24 sata od poziva Organizatora dostaviti Organizatoru izjavu o gore navedenom autorstvu na dostavljenim materijalima u svrhu ispunjavanja zadatka iz Nagradnog natječaja i / ili druge odgovarajuće izjave koautora od kojih je pribavio prava korištenja.

Ako se na fotografiji ili videu nalaze treće osobe, Sudionik je u roku od 24 sata od poziva Organizatora dužan pribaviti izjave tih osoba da su suglasne da se njihov lik koristi u prijavi za Nagradni natječaj te da se iste fotografije mogu koristiti isključivo u skladu s Pravilima. Ako se na fotografiji ili videu nalaze motivi za čije je fotografiranje i/ili snimanje potrebno pribaviti dozvole nadležnih tijela ili nekih privatnih trećih osoba, Sudionik je dužan u roku od 24 sata od poziva Organizatoa dostaviti Organizatoru i takve dozvole u pisanom obliku i u originalu.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Pružanje osobnih podataka Sudionika Organizatoru nužno je za sudjelovanje u Nagradnom natječaju. Prijavom i sudjelovanjem na Nagradnom natječaju Sudionici daju izričitu i nedvojbenu privolu Organizatoru kao voditelju obrade osobnih podataka da osobne podatke Sudionika koristi i obrađuje isključivo u svrhu utvrđivanja identiteta Pobjednika i predaje / uručenja nagrade, kao i da se ti osobni podaci obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog Nagradnog natječaja.
Osobni podaci Sudionika Nagradnog natječaja obrađuju se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: „Opća uredba“), nacionalnim i EU propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka pojedinaca te pozitivnim propisima RH.
Od osobnih podataka Sudionika i Pobjednika Nagradnog natječaja, Organizator prikuplja sljedeće:
od Sudionika: korisničko ime Instagram profila pojedinog Sudionika
od Pobjednika: ime, prezime, adresu i broj telefona.
U svrhu sudjelovanja u Nagradnom natječaju, Pobjednik stavlja na raspolaganje odnosno dostavlja Prostoriji sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresu i broj telefona. Navedeni osobni podaci upotrebljavat će se isključivo u gore navedene svrhe te se neće koristiti u neke druge svrhe.
Organizator će javno objaviti korisničko ime Pobjednika Nagradnog natječaja na Instagram i Facebook stranici i Profilu Organizatora.
Osobni podaci Sudionika Nagradnog natječaja brisat će se s Facebook stranice i Profila Organizatora najkasnije u roku od 15 dana od završetka Nagradnog natječaja.
Sudionici Nagradnog natječaja imaju pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima od Organizatora te zahtijevati ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na njih te imaju pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka. Odgovorna osoba kod Organizatora za ostvarivanje prava pojedinca je Biljana Angelovski, telefon: +385 (0)49 200555, e-pošta: bangelovski@prostoria.eu.Sudionici mogu više informacija o obradi osobnih podataka dobiti na mrežnoj stranici https://www.prostoria.eu/hr/pravila-o-privatnosti/, gdje se nalaze informacije za ispitanike
U slučaju da sudionici smatraju da su njihovi osobni podaci nezakonito obrađeni, imaju pravo prigovora nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Sudionik može povući svoju privolu za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku, slanjem maila na adresu Organizatora. Ukoliko Sudionik povuče svoju privolu za obradu osobnih podataka tijekom trajanja Nagradnog natječaja kao i prije uručenja Nagrada, isti gubi daljnje pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Organizator će osobne podatke Sudionika čuvati najduže 15 dana od završetka Nagradnog natječaja te ih potom brisati. Osobne podatke Pobjednika Organizator je dužan čuvati i po isteku tog roka u svrhu vođenja vlastitih evidencija koje se odnose na isporuku robe Organizatora. Osobni podaci Pobjednika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave Nagrada.
Organizator će poduzeti sve razumne potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci Sudionika u Nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

10. RJEŠAVANJE PRITUŽBI
O svim pritužbama i reklamacijama Sudionika i / ili Pobjednika i trećih osoba odlučuje Organizator.
Ako Organizator utvrdi da su pritužbe osnovane, obvezuje se u što kraćem vremenskom roku ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti Sudionika koji je podnio pritužbu, odnosno ostale Sudionike, ako ocijeni da je to potrebno i svrsishodno u konkretnom slučaju.
U slučaju spora između Organizatora i Sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

11. OSTALE ODREDBE
Organizator ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave niti za eventualne greške ili tehničke probleme vezano uz prijavu.
Organizator i osobe koje sudjeluju u organizaciji Nagradnog natječaja i dodjeli nagrada ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz korištenja Nagrada.
Nagradni natječaj može se otkazati, prekinuti ili staviti u mirovanje samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o otkazivanju, prekidu ili stavljanju u mirovanje biti obaviješteni putem objave Organizatora na Profilu Organizatora. Organizator u tom slučaju ne odgovara Sudionicima za moguću štetu.
Organizator zadržava pravo ukloniti bilo koji sadržaj unesen od strane Sudionika, ako isti predstavlja kršenje odredbi važećih propisa u RH, ovih Pravila te ako se općenito može smatrati uvredljivim ili štetnim na bilo koji način.
Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz Nagradni natječaj odnosno promjenu ovih Pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike.

12. STUPANJE NA SNAGU
Ova Pravila Nagradnog natječaja stupaju na snagu s danom objave na Profilu Organizatora. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki Sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene u Pravilima.

Organizator Nagradnog natječaja
prostoria d.o.o.


Ostale vijesti

Naši saloni u Rijeci, Splitu i Zagrebu su otvoreni!

Hrvatski saloni Prostorije u Zagrebu, Splitu i Rijeci su od danas su ponovo otvoreni. Naš ured u Beogradu također je aktivan, a uskoro u ovom gradu planiramo i otvorenje novog salona. Naši prodajni savjetnici uživo su vam na raspolaganju prilikom izrade vaših projekata interijera. Iznimno nam je drago da iz prve ruke u salonima imate priliku isprobati naš namještaj, rezultat naše vlastite proizvodnje koja je u novonastalim uvjetima ipak uspjela kontinuirano raditi na isporukama.   

27 — 04 — 2020