Prostoria


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Izgradnja i opremanje pomoćne proizvodne građevine

Kratki opis projekta

Dana 08.08.2016., poduzeće Prostoria d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Izgradnja i opremanje pomoćne proizvodne građevine”, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.01.0032. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Poduzeće Prostoria d.o.o. ulaže u izgradnju i opremanje pomoćne proizvodne građevine u sklopu postojećeg proizvodnog pogona i na postojećoj parceli k.č.br.2102/1; k.o. Pustodol. Osim toga, ulaže i u nabavu strojeva i opreme, zaštitu novih dizajna i imena proizvoda, te u predstavljanje novosti povezanih s projektom na inozemnim sajmovima.

Ciljevi projekta

Specifični cilj jest jačanje konkurentnosti i tržišne pozicije poduzeća Prostoria d.o.o kroz povećanje prihoda, izvoza i broja zaposlenih. Time se planira postići i opći cilj projekta koji se odnosi na doprinos konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te efikasnosti proizvodne djelatnosti u regiji.

Očekivani rezultati projekta

 • R1 Poslovni objekt izgrađen i stavljen u funkciju
 • R2 Nabavljeni su novi strojevi, postavljeni, testirani i pušteni u pogon
 • R3 Razvijeni su novi proizvodi koji su zaštićeni intelektualnim pravima
 • R4 Projekt je vidljiv u javnosti i doprinio je promociji poduzeća
 • R5 Projekt je proveden učinkovito i u skladu s rokovima. Specifični cilj i rezultati projekta prevode se u mjerljive indikatore uspješnosti u 2019., u odnosu na 2014. godinu:
 • Povećanje produktivnosti rada po zaposleniku poduzeća Prostoria d.o.o. (ukupni prihodi/broj zaposlenika) za minimalno 30.000 kuna
 • Povećanje broja zaposlenika zapošljavanjem minimalno 60 novih zaposlenika
 • Povećanje ukupnih prihoda za minimalno 90%
 • Povećanje izvoza u prihodima za minimalno 100%

Ukupna vrijednost projekta: 17.877.603,43 HRK
Prihvatljivi troškovi: 13.671.469,70 HRK
EU sufinanciranje projekta: 4.921.749,39 HRK
Razdoblje provedbe projekta: veljača 2016. — studeni 2017.
Kontakt osoba za više informacija: Martina Kobilar-Kantoci, mkantoci@prostoria.eu, + 385 49 200 555

Više informacija na:


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Implementacija ERP sustava i IKT rješenja za elektroničko upravljanje dokumentima radi jačanja efikasnosti poslovnih procesa i konkurentnosti poduzeća

Kratki opis projekta

Dana 24.02.2017., poduzeće PROSTORIA d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Implementacija ERP sustava i IKT rješenja za elektroničko upravljanje dokumentima radi jačanja efikasnosti poslovnih procesa i konkurentnosti poduzeća”, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.03.0255.

Predmetni projekt odnosi se na ulaganje u implementaciju ERP sustava i IKT rješenja za elektroničko upravljanje dokumentima radi jačanja efikasnosti poslovnih procesa i konkurentnosti poduzeća.

Ciljevi projekta

Specifični cilj (svrha) projekta implementacije ERP sustava i IKT rješenja za elektroničko upravljanje dokumentima poduzeća PROSTORIA d.o.o. jest jačanje efikasnosti poslovnih procesa i konkurentnosti poduzeća. Ostvarenjem specifičnog cilja doprinosi se općem cilju projekta, koji je doprinijeti poboljšanju konkurentnosti i učinkovitosti malog i srednjeg poduzetništva u područjima s razvojnim posebnostima.

Očekivani rezultati projekta:

Rezultati provedbe projekta:

 • R1 ERP sustav i popratna IKT oprema uspješno su nabavljeni i implementirani u poslovanje poduzeća PROSTORIA d.o.o.
 • R2 Projekt je vidljiv u javnosti i doprinio je promociji poduzeća
 • R3 Projekt je proveden učinkovito i u skladu s rokovima

Rezultati nakon provedbe projekta:

 • Povećanje broja zaposlenika zapošljavanjem 30 novih zaposlenika dvije godine nakon provedbe projekta
 • Povećanje ukupnih prihoda za minimalno 45% u 2019. godini u odnosu na 2015. godinu
 • Povećanje izvoza u prihodima za minimalno 45% u 2019. godini u odnosu na 2015. godinu

Ostvarenjem ovih rezultata direktno se doprinosi poboljšanju konkurentnosti i učinkovitosti malog i srednjeg poduzetništva u područjima s razvojnim posebnostima, odnosno, ciljanoj skupini ovog Javnog poziva.

Ukupna vrijednost projekta: 688.437,50 HRK
Prihvatljivi troškovi: 538.750,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 288.745,42 HRK
Razdoblje provedbe projekta: rujan 2016. — kolovoz 2017.
Kontakt osoba za više informacija: Martina Kobilar-Kantoci, mkantoci@prostoria.eu, + 385 49 200 555

Više informacija na:

Pravila:

Internetska stranica korisnika, ukoliko ista postoji, mora sadržavati sljedeće informacije:

 • naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu
 • kratki opis projekta (operacije)
 • ciljeve i očekivane rezultate projekta (operacije)
 • ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)
 • razdoblje provedbe projekta (od — do)
 • kontakt osobe za više informacija.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Inozemnim sajmovima do inozemne konkurentnosti

Kratki opis projekta

Dana 05.03.2018. godine, poduzeće Prostoria d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hamag Bicro Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “ Inozemnim sajmovima do inozemne konkurentnosti”, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.07.0041. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Poduzeće PROSTORIA d.o.o. izlagalo je na četiri međunarodna sajma u 2018. godini: u siječnju na IMM Cologne u Kolnu i Maison & Objet u Parizu, u travnju na sajmu Salone Internazionale del Mobile u Milanu te u listopadu na sajmu Orgatec u Kolnu.

Opći cilj projekta poduzeća je stvaranje temelja za daljnji održivi razvoj, prezentiranje vrijednosti proizvoda za dugoročno korištenje te jačanje konkurentnosti u inozemstvu. Prezentacijom proizvoda na inozemnom tržištu osigurati će se prepoznatljivost proizvoda te dodatna potražnja za koju se poduzeće tehnološki pripremilo.

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta poduzeća je stvaranje temelja za daljnji održivi razvoj, prezentiranje vrijednosti proizvoda za dugoročno korištenje te jačanje konkurentnosti u inozemstvu. Prezentacijom proizvoda na inozemnom tržištu osigurati će se prepoznatljivost proizvoda te dodatna potražnja za koju se poduzeće tehnološki pripremilo.

Očekivani rezultati projekta

Planirano je da će do 2019. godine, u odnosu na 2016. godinu, nastupi na međunarodnim sajmovima rezultirati:

 • Pronalaskom minimalno 5 novih inozemnih kupaca
 • Povećanjem prihoda od prodaje za minimalno 35%
 • Povećanjem izvoza za minimalno 35%
 • Povećanjem broja zaposlenih za minimalno 10

Ukupna vrijednost projekta: 1.993.835,00 HRK
Prihvatljivi troškovi: 1.993.835,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 980.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 30. lipnja 2017. do 30. studenog 2018. godine
Kontakt osoba za više informacija: Martina Kobilar-Kantoci, mkantoci@prostoria.eu, + 385 49 200 555

Više informacija na:


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Jačanje konkurentnosti i tržišne pozicije ulaganjem u unapređenje tehnoloških i poslovnih procesa

Kratki opis projekta

Predmet projekta je nabava strojeva i opreme, uvođenje CAD CAM softvera, zaštita novih proizvoda i sudjelovanje na inozemnim sajmovima. Projekt se odnosi na proširenje kapaciteta i unapređenje proizvodnje radi jačanja međunarodne tržišne pozicije i konkurentnosti. Ulaganjem u strojeve i opremu opremit će se odjeli za obradu drva, metala i šivanja što direktno utječe na podizanje kvalitete finalnih proizvoda. Ulaganje u CAD CAM softver unaprijedit će se proizvodni proces u smislu pripreme proizvoda za proizvodnju, dok će zaštita proizvoda otkloniti ili bar smanjiti mogućnost kopiranja proizvoda na međunarodnom tržištu. Prisutnošću na inozemnim sajmovima povećat će se prepoznatljivost poduzeća, ali i njegovih proizvoda.

Ciljevi projekta

Unaprjeđenje tehničko tehnoloških procese, zaštita proizvoda od kopiranja na međunarodnom tržištu, povećanje prepoznatljivosti na inozemnom tržištu

Očekivani rezultati projekta

Povećanje broja zaposlenih, povećanje prihoda od prodaje te prihoda od izvoza

Ukupna vrijednost projekta: 21.666.125,00 HRK
EU potpora: 4.679.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: Od 5. lipnja 2018. do 5. siječnja 2021.
Kontakt osoba za više informacija: Martina Kobilar-Kantoci, mkantoci@prostoria.eu, + 385 49 200 555

Više informacija na:

Sadržaj Internet stranice isključiva je odgovornost Korisnika PROSTORIA d.o.o.