Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Izgradnja i opremanje pomoćne proizvodne građevine

Kratki opis projekta

Dana 08.08.2016., poduzeće Prostoria d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Izgradnja i opremanje pomoćne proizvodne građevine”, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.01.0032. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Poduzeće Prostoria d.o.o. ulaže u izgradnju i opremanje pomoćne proizvodne građevine u sklopu postojećeg proizvodnog pogona i na postojećoj parceli k.č.br.2102/1; k.o. Pustodol. Osim toga, ulaže i u nabavu strojeva i opreme, zaštitu novih dizajna i imena proizvoda, te u predstavljanje novosti povezanih s projektom na inozemnim sajmovima.

Ciljevi projekta

Specifični cilj jest jačanje konkurentnosti i tržišne pozicije poduzeća Prostoria d.o.o kroz povećanje prihoda, izvoza i broja zaposlenih. Time se planira postići i opći cilj projekta koji se odnosi na doprinos konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te efikasnosti proizvodne djelatnosti u regiji.

Očekivani rezultati projekta

 • R1 Poslovni objekt izgrađen i stavljen u funkciju
 • R2 Nabavljeni su novi strojevi, postavljeni, testirani i pušteni u pogon
 • R3 Razvijeni su novi proizvodi koji su zaštićeni intelektualnim pravima
 • R4 Projekt je vidljiv u javnosti i doprinio je promociji poduzeća
 • R5 Projekt je proveden učinkovito i u skladu s rokovima. Specifični cilj i rezultati projekta prevode se u mjerljive indikatore uspješnosti u 2019., u odnosu na 2014. godinu:
 • Povećanje produktivnosti rada po zaposleniku poduzeća Prostoria d.o.o. (ukupni prihodi/broj zaposlenika) za minimalno 30.000 kuna
 • Povećanje broja zaposlenika zapošljavanjem minimalno 60 novih zaposlenika
 • Povećanje ukupnih prihoda za minimalno 90%
 • Povećanje izvoza u prihodima za minimalno 100%

Ukupna vrijednost projekta: 17.877.603,43 HRK
Prihvatljivi troškovi: 13.671.469,70 HRK
EU sufinanciranje projekta: 4.921.749,39 HRK
Razdoblje provedbe projekta: veljača 2016. — studeni 2017.
Kontakt osoba za više informacija: Mirjana Vidaković, mvidakovic@prostoria.eu, + 385 49 200 555

Više informacija na:


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Implementacija ERP sustava i IKT rješenja za elektroničko upravljanje dokumentima radi jačanja efikasnosti poslovnih procesa i konkurentnosti poduzeća

Kratki opis projekta

Dana 24.02.2017., poduzeće PROSTORIA d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Implementacija ERP sustava i IKT rješenja za elektroničko upravljanje dokumentima radi jačanja efikasnosti poslovnih procesa i konkurentnosti poduzeća”, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.03.0255.

Predmetni projekt odnosi se na ulaganje u implementaciju ERP sustava i IKT rješenja za elektroničko upravljanje dokumentima radi jačanja efikasnosti poslovnih procesa i konkurentnosti poduzeća.

Ciljevi projekta

Specifični cilj (svrha) projekta implementacije ERP sustava i IKT rješenja za elektroničko upravljanje dokumentima poduzeća PROSTORIA d.o.o. jest jačanje efikasnosti poslovnih procesa i konkurentnosti poduzeća. Ostvarenjem specifičnog cilja doprinosi se općem cilju projekta, koji je doprinijeti poboljšanju konkurentnosti i učinkovitosti malog i srednjeg poduzetništva u područjima s razvojnim posebnostima.

Očekivani rezultati projekta:

Rezultati provedbe projekta:

 • R1 ERP sustav i popratna IKT oprema uspješno su nabavljeni i implementirani u poslovanje poduzeća PROSTORIA d.o.o.
 • R2 Projekt je vidljiv u javnosti i doprinio je promociji poduzeća
 • R3 Projekt je proveden učinkovito i u skladu s rokovima

Rezultati nakon provedbe projekta:

 • Povećanje broja zaposlenika zapošljavanjem 30 novih zaposlenika dvije godine nakon provedbe projekta
 • Povećanje ukupnih prihoda za minimalno 45% u 2019. godini u odnosu na 2015. godinu
 • Povećanje izvoza u prihodima za minimalno 45% u 2019. godini u odnosu na 2015. godinu

Ostvarenjem ovih rezultata direktno se doprinosi poboljšanju konkurentnosti i učinkovitosti malog i srednjeg poduzetništva u područjima s razvojnim posebnostima, odnosno, ciljanoj skupini ovog Javnog poziva.

Ukupna vrijednost projekta: 688.437,50 HRK
Prihvatljivi troškovi: 538.750,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 288.745,42 HRK
Razdoblje provedbe projekta: rujan 2016. — kolovoz 2017.
Kontakt osoba za više informacija: Martina Kobilar Kantoci, mkantoci@prostoria.eu, +385 49 200 555

Više informacija na:

Pravila:

Internetska stranica korisnika, ukoliko ista postoji, mora sadržavati sljedeće informacije:

 • naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu
 • kratki opis projekta (operacije)
 • ciljeve i očekivane rezultate projekta (operacije)
 • ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)
 • razdoblje provedbe projekta (od — do)
 • kontakt osobe za više informacija.