Prostoria – Shtef sistem polica

By 3LHD, Grupa

Vrsta indoor

Osnovni strukturni modul je kvadratnog formata i aplicira se na zid poput likovno autonomnog objekta, no kako bi se sustav mogao prilagoditi različitim ambijentima i namjenama, razvijeni su i moduli drugačijih proporcija, kao i varijanta koja se oslanja na pod. U strukturni modul se ubacuju police L-presjeka koje dolaze u 5 formata i mogu se koristiti sa stražnjom stranom postavljenom prema gore ili dolje. Polica je izrađena iz aluminija radi fizičke lakoće.

Podaci o proizvodu

Dimenzije

Galerija