Prostoria – Simetria vješalica

By Neisako

Vrsta indoor

Ime vješalice reflektira se u simetričnoj formi nastaloj rotacijom i zrcaljenjem istog ravnog nosača. Ovim principom omogućena je i racionalizacija utroška materijala, dok je rastavljivost konstrukcije dodatna praktičnost kojom se pojednostavljuje izrada i transport u formi "flat pack". Napetost ravnih linija suprotstavljenih „piramida“ mijenja se ovisno o kutu promatranja — iz statične simetrične vizure u dinamičnu titrajuću formu.

Podaci o proizvodu

Dimenzije

Galerija