Prostoria – Convert

Convert

By SMPDO

Vrsta indoor

Prilikom projektiranja Converta cilj je bio otići korak dalje od standardnog modela modularnog namještaja. Razmišljali smo o otvorenom sistemu koji je sposoban za višestruke promjene forme, prostornog rasporeda i funkcije, koji je interaktivan, koji se razvija zajedno s korisnikom i potiče njegovu ili njezinu imaginaciju. Kroz slobodno kombiniranje ili dograđivanje seta osnovnih elemenata – sjedećih modula, fiksnih i pomičnih naslona i platoa za odlaganje – stvaraju se uvijek nove situacije koje jednako dobro odgovaraju i domovima i javnim prostorima. Moduli su diskretno oblikovani ali koncepcija otvorenog sistema i primjena različitih materijala čini svaku grupu jedinstvenom i posebnom.

Galerija